ข้อมูลทางการเงิน
รายงานงบการเงินรายไตรมาส


      ปี                                      Q4                         Q3                          Q2                         Q1
2561/2018                     TH / EN                 TH / EN                 TH / EN                 TH / EN