ข้อมูลทางการเงินรายงานงบการเงินรายไตรมาส


      ปี                                      Q3                          Q2                          Q1

2562/2019                        TH / EN                 TH / EN                 TH / EN

2561/2018                        TH / EN                 TH / EN                 TH / EN