ข้อมูลทางการเงิน
รายงานงบการเงินรายไตรมาส


      ปี                                      Q3                          Q2                          Q1
2562/2019                       TH / EN                 TH / EN                 TH / EN
2561/2018                        TH / EN                 TH / EN                 TH / EN