ข้อมูลทางการเงินรายงานงบการเงินรายไตรมาส


      ปี                                      Q3                        Q2                        Q1

2564/2021                              -                             -                      TH / EN

2563/2020                        TH / EN                 TH / EN                 TH / EN

2562/2019                        TH / EN                 TH / EN                 TH / EN

2561/2018                        TH / EN                 TH / EN                 TH / EN