ข้อมูลแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์


ลงประกาศ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562

แจ้งการลงนามสัญญาโครงการพลังงานสะอาด โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์  EN / TH


ลงประกาศ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

1. แจ้งการลงนามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ  EN / TH

2. แจ้งการลงนามสัญญาโครงการงานระบบสายไฟฟ้าใต้ดินท่าเทียบเรือฯ หนองแฟบ และ ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมงานก่อสร้างโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์  EN / TH


ลงประกาศ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562

แจ้งผลการประมูลงานโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือฯ หนองแฟบ  <=คลิ๊ก


ลงประกาศ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  <=คลิ๊ก


ลงประกาศ 27 เมษายน พ.ศ.2562

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  <=คลิ๊ก