Post date: 28 ม.ค. 2562

"CAZ" จัดงาน 1st Trading day

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ซุง ซิก ฮอง กรรมการผู้จัดการ-
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรก
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และ ปิโตรเคมี
ในวันที่ 22 มกราคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,092 ล้านบาท
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CAZ”

ที่มา: https://kaohoon.com/content/274562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post date: 22 พ.ย. 2561

"CAZ" แถลงความคืบหน้า
ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นายซุง ซิก ฮอง(ตรงกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางสาวพรธิภัสร์  ขันธีวิทย์(ที่ 2 จากขวา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หรือ CAZ  และนางปิยะภา จงเสถียร (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้า ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์-
เอ็ม เอ ไอ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------